TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Artık 1512 BİGG tekno girişim desteğini aldınız, şirketiniz kurdunuz ve prototipiniz için AR-GE yapmaya başladınız. Prototipiniz tamamlanmaya yakın veya tamamlandığında, piyasaya sürülmesi için gerekli iyileştirmeler, eğer piyasaya sürüldüyse bile yeni özellikler ile ürününüzü geliştirmek ve hatta yeni bir ürün geliştirmek için TÜBİTAK 1507 KOBİŞ AR-GE Başlangıç Destek Programına başvurabilirsiniz.

1507 desteği kapsamında projeniz için yapacağınız AR-GE harcamalarının %75’ine en fazla 500.000 TL limite kadar hibe (geri ödemesiz!) desteği sağlanıyor. 1512 BİGG’den farklı artık bir şirketiniz olduğu için KOBİ olarak değerlendirileceksiniz. Yani devletten sermaye desteği yok. Yine 1512 BİGG’den farklı olarak, artık önce harcamayı yapıp, kesilen fatura bedelinin %75’inin destek kapsamında geri ödenmesini talep ediyorsunuz. Yani aradaki %25’lik farkı kendi sermayenizden karşılamalısınız.

Dikkat! 1507 kapsamında genel giderler ödenmiyor. Ama bunun güzel bir istisnası var! O da şu; eğer 1512 BİGG (diğer adıyla “tekno girişim”) desteğiyle kurulmuş bir firmaysanız bu 500.000 TL’lik limit üzerine 50.000 TL’lik genel gider desteği de ekleniyor ve bu durumda yeni limit 550.000 TL’ye çıkıyor. Yani devletimiz, madem şirket yeni kurulduğunda sermaye desteği verdiysem, arkanızda durmaya devam ederim diyor.

Desteklenen Ar-Ge çalışmalarına bir göz atalım:

 • Kavram geliştirme,
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 • Prototip üretimi,
 • Pilot tesisin kurulması,
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi

Elbette eğer 1512 BİGG desteği ile kurulmuş bir firmaysanız, yukarıdakilere ilave olarak  proje genel giderlerini (belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u kadar) ilave edebilirsiniz.

Bu proje genel giderleri kapsamına şunlar giriyor;

 • Muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
 • Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 • Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

Şimdi, bunlara ilave olarak, 1512 BİGG ile kurulmuş firma olmasanız bile, projenizin niteliğine göre aşağıdaki gider kalemlerinin dahi destek kapsamına alınması mümkün:

 • Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri
 • Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 • İnşaat ve tesisat giderleri,
 • Kırtasiye giderleri.

Eğer sadece sizin firmanızın projeleriyse en fazla 3, sizin firmanızla birlikte en az bir firmayla ortak projeniz olması durumunda ilave 2 proje ve toplamda da 5 proje olmak üzere destek alma hakkınız var. Üstelik üniversiteler veya kamu araştırma merkez ve enstitüleri ile birlikte proje yapıyorsanız bu en fazla 5 proje sınırlaması geçerli değil. Yani üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile istediğiniz kadar proje üretip 1507’ye başvurabilirsiniz.

1507 ile ilgili tüm detaylar, mevzuat ve uygulanışı bilgileri dahil şurada mevcut. Özellikle başlattığınız bir projenin ileri aşamalarında, daha da geliştirmek, yeni özellikler eklemek istediğinizde yararlanabileceğiniz güzel bir destek paketi sunulmuş.

Yine her devlet desteğinde olduğu gibi burada da mutlaka proje bütçenizin tamamı olmasa bile, projenizi en az 6 ay süresince tüm masraflarıyla birlikte finanse edecek kadar bir bütçeniz olmalı. Çünkü önce harcamayı yapıp sonra dönemsel olarak raporluyorsunuz,  onay süreci, ödeme süreci derken aylar geçiyor.

1507 desteği için dönemsel rapor hazırlamaktan kastettiğim,   Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY301).

AGY301, KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esaslarının ilgili maddelerinde belirtilen şekilde hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulmalıdır. Bu iş için profesyonel bir destek almak neredeyse bir gereklilik.  Her bir AGY301, projenin altı aylık (Ocak-Haziran veya Temmuz-Aralık dönemleri) faaliyet ve harcamalarını içerecek biçimde hazırlanarak en geç takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunuluyor.  Bu süre içinde sunulmayan AGY301’lere ilişkin harcamalar maalesef desteklenmiyor.

AGY301 raporunu nasıl hazırlayacağınızı öğrenmek için bu dokümana bir göz atabilirsiniz.  Dönemsel rapor sonuçta hassas finansal bir çalışma ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından onaylanıp tasdik edilmesi gerekiyor. Yani bir YMM ile bu iş için anlaşma yapmak gerekiyor. Bu noktada teknoparklar ve TÜBİTAK destekleri konusunda mevzuata ve uygulamalara hakim bir YMM ile çalışmanızı öneririm. Bu destekler konusunda tecrübesiz bir YMM ile çalışmak sizi sıkıntıya sokabileceği gibi alabileceğiniz bir teşviki alamamanız gibi maddi zarara da uğratabilir.

1507 süreçleriyle ilgili esasen daha başka detaylar da mevcut.  Bu detaylar için mevzuatı okumakta fayda var. Yine de yeterli gelmeyebilir. Tüm süreci anlatan bir süreç akış şemasını ilerleyen zamanlarda vakit bulursam buraya eklemeye çalışacağım.


Devlet Destekleri Yazı Dizisi

Bir Cevap Yazın