Nasıl Bir Girişimcisiniz?

Teknoloji girişimleri eko-sistemimizi hiç değilse son 18 yıldır yakından-uzaktan izliyorum. Son yıllarda grişimciliğe çok ciddi bir özendirme ve büyük teşvikler var. Artan üniversite öğrencisi ve bu teşviklerin de etkisiyle girişimci sayımızda patlama yaşıyoruz. Hal böyleyken girişimci profiline baktığımda, naçizane şu 3 profili net olarak görüyorum:

1-Liderler

Olayın farkında olanlar. Ticareti biliyorlar ya da en azından yatkınlar. Muhasebe ve finans konusunun işin en önemli parçası olduğunu biliyorlar ve kendi alanlarının dışında olan bu konuları öğrenmeye açıklar.

Önemli bir bölümü, zamanlarının çoğunu teknik işlerden daha çok, muhasebe, finansman ve tabii ki satış/pazarlamaya ayırıyorlar. Bu kategoridekiler için networking/tanışma adeta işlerinin doğal bir parçası. Girişkenler. Kolay iletişim kurarlar.

Genelde ekip lideridirler ve gerektiğinde işlerini delege edebilirler. Birer stratejist ve sürükleyicidirler.

Doğuştan disiplinliler, sıkı ve yoğun çalışırlar. Bunlar İsviçre çakısı gibi insanlardır. Takım elbiseyi kendilerine yakıştırırlar. Kişisel bakım çok önemlidir.

Aynı anda birçok işi yapıp, takip edebilirler. Onlar için ürünü üretmek yolun daha başıdır. Ürün satılacak ve para kazanılacak bir şeydir.

Ayakta kalıp kalmamaktan ziyade odaklandıkları konu, girişimlerini büyütmektir. Finansman bulmakta büyük zorluk çekmeyebilirler.

 

2-Mühendisler

Ana odaklandıkları konu, ürün tasarlamak ve üretmektir. Becerikli ve yetenekli mühendislerdir. Kurumsal hayat pek onlara göre değildir. Fazlasıyla yaratıcıdırlar. Kesintisiz olarak uzun saatler aynı işe odaklanarak çalışabilirler.

Onlar için girişimci olmak bir şeyler üretmekle aynı şeydir. Ürün tamamlandı mı, onlar için proje bitmiştir, ve yeni bir ürün üretmek için akıllarında bir sürü fikir çoktan hazırdır.

Ürünü satmak ikinci hatta üçüncü sıradadır. Ürünün gerçekten müşterisinin olup olmamasını bile pek dert etmezler.

Çok yetenekli, A++ mühendistirler. Kendi alanlarındaki yeni gelişmelere açıktırlar ve sürekli bilgi dağarcıklarını genişletmekle mutlu olurlar. Yeni teknikler öğrenmek onlar için hava ve su gibidir.

Network kurma, çevre ve sektörle iletişim gibi dışa dönük faaliyetler için çalışmaktansa, kulaklığını takıp bilgisayar başında çalışmayı, ya da laboratuvarında çalışmayı tercih eder.

Takım elbise uzaylı giysisi gibidir. Rahat giyinirler.

Finans ve muhasebe konuları sıkıcıdır, pek zaman ayırmazlar. Ürün pazar araştırması, pazarlama gibi aktiviteler tamamen yabancı konulardır. En büyük eksikleri buradadır. Girişimlerinin sürdürülebilirlik konusundaki riski yüksektir.

3-Hayalperestler

Çok yeteneklidirler. Çok yönlüdürler. İlgisiz görünen konular arasındaki ilişkileri bile çabucak kurarlar. Aynı anda çok fazla iş yapmaya çalışırlar. Ellerindeki işi bitirmeden yeni bir tanesine başlarlar. Çünkü o yeni iş ona daha çekici gelmeye başlamıştır.

Bariz bir odaklanma sorunu kendini belli eder. Strateji belirleme, planlama ve de onu disiplinli bir şekilde uygulamada bu yüzden sıkıntı yaşayabilirler. Vakit ve enerjilerini bölmeye yatkındırlar.

Vizyonerdirler. Eğer hayal ettikleri ürünü geliştirebilecek donanıma ve bilgiye sahip değillerse, genellikle “Mühendis”lerle bu açığı kapatmaya çalışırlar. Liderlerle pek çalışmayı tercih etmezler.

Finansman bulmakta zorluk yaşayabilirler. Mühendis/teknik adam kökenli olmayabilirler. Teknik alanda yetkin değillerse, yatırımcılara yeterince güven vermeyebilirler.

Satış ve pazarlamaya yatkındırlar. Mühendislerden bir ekip kurduğunda girişiminin sürdürülebilir olması ihtimali yüksektir.


Elbette bir girişimcinin sadece Lider, Mühendis veya Hayalperest özellikleri taşıması gerekmez. Her bir kategorinin bazı özelliklerini kendinde taşıyor olabilir. Yani çokça Mühendis, biraz Lider, biraz da Hayalperest olabilir. Ama tabii ki bunlardan bir tanesi daha baskındır.

Sizde hangisi daha baskın?

 

 

 


Also published on Medium.

Bir Cevap Yazın