Değer Teknolojileri

Bilgisayarların gelişimiyle beraber bilgi işleme, bilginin iletimi ve saklanması ile ilgili teknolojiler inanılmaz bir hızla gelişti ve de yaygınlaştı. Temelde bilgisayar ile ilgili teknolojilere kısaca Bilgi Teknolojileri, İngilizce kısaltmasıyla “IT” (Information Technology) diyoruz. Ancak yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda iş beklentileri de büyük bir hızla değişti. Öyle ki, geleneksel “IT” hizmetleri sorgulanır oldu. Alt yapı hizmetleri buluta taşındı, yardım masası gibi temel IT hizmetlerinde dış kaynak kullanımına geçildi, yazılım ise çoğunlukla dışarıdan alınan bir hizmet oldu.

Ancak günümüzde artık bu “IT” hizmetleri, tepe yönetimlerce sorgulanmaya başlandı. Alınan hizmet kalitesinin beklentileri karşılayamaması, üstüne IT hizmetlerinin çok pahalıya mal oluşu, rekabette istenilen çevikliğin yakalanamaması gibi nedenler IT operasyonlarını yeniden ele almamızı gerektiriyor.

Bilgisayarlar, ağ iletişimi, paket yazılımlar, temel bilgi güvenliği gereksinimlerinin karşılanması gibi temel IT hizmetlerinden vazgeçmek elbette mümkün değil. Ancak bir de işletmenin pazarda rekabet edebilirliği, daha çok satış ve kaliteli üretim yapması için ihtiyaç duyacağı teknolojik destek için bu geleneksel IT hizmetleri olmazsa olmaz fakat artık yeterli değil.

Peki yeni, IT bakışımız ne olmalı? Ben şu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum; standardlaştırılmış katalog IT hizmetlerine “IT Factory” ya da kısaca “Katalog Teknolojiler” diyebiliriz. İnovasyona ve yeni değer üretimine odaklanan IT’ye ise “Değer Teknolojileri” olarak gruplayabiliriz. Bu dönüşümü şematik olarak gösterecek olursak;

Özetle, hazır IT ürün ve çözümlerini sunan birime “Katalog Teknolojiler (CT)” ve işletmeye değer katacak projeler üreten, iş birimleri ile entegre bir şekilde çalışan IT birimine “Değer Teknolojileri (VT)” diyoruz.

“Katalog Teknolojiler” biriminin sunacağı hizmetler kolaylıkla dış kaynak kullanımı ile maliyet-etkin bir şekilde tedarik edilebilir. Çünkü bu katalog hizmetler standartlaşmıştır ve yaptığınız iş ne olursa olsun piyasadan sağlanabilir.

İşletmeye esas değer katacak IT çözümlerini sunacak olan ise “Değer Teknolojileri” birimidir. Esasen bu birim, işletme içerisinde faaliyet gösteren bir “kurumsal girişimci ekip” gibi çalışmalıdır.  İşletmenin belirlediği hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan teknoloji tabanlı çözümlerin tasarlanması, üretilmesi ve uygulaması konusunda diğer tüm iş birimleriyle ortak hareket etmelidir. Yalnızca bu yönüyle bile geleneksel IT birimlerinden büyük farklılık gösterir ve fark yaratır.

“Değer Teknolojileri” birimi kendisini IT birimi içerisinde izole etmez, tam tersine, kendisi başlı başına bir “iş birimi”dir. Tıpkı üretim, finans, pazarlama gibi. Birincil amacı, işletmenin vizyonu ve hedeflerine ulaşmak için gerekli inovasyonu ve etkin çözümleri sunmaktır. Biz buna “değer yaratmak” diyoruz. Özetle “Değer Teknolojileri” birimi, işletmenin “değer zincirine” odaklanır. Katma değer üretecek ürün ve hizmetleri teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak üretir.

Bu dönüşüm, kolay olmamakla birlikte bir zorunluluk. Son zamanlarda sağda solda “Kurumsal Girişimcilik (Corporate Entrepreneurship)” kavramını sık duyar olduk. Bu kavramın içini doldurmak için işletmeler IT birimlerini VT’ye (Value Technology) dönüştürmeleri şart. Yoksa çok geç olabilir.

 

 

 

 


Also published on Medium.

Bir Cevap Yazın